Corona op St. Maarten, Curaçao, Aruba en de BES-eilanden, wat moet u en kunt u als werkgever doen?

Publicatie

16 maart 2020

Het coronavirus (COVID-19) verspreidt zich razendsnel over de wereld. Europa is grotendeels in ‘lock down’ en de gevolgen van het virus worden ook in het Caribisch deel van het Koninkrijk steeds zichtbaarder. Op St. Maarten, Curaçao en Aruba zijn inmiddels de eerste besmettingen vastgesteld en het toerisme neemt, mede door de maatregelen die de lokale overheden nemen ter bescherming van haar inwoners, in grote getalen af. In dit artikel zullen wij naar voren brengen wat van u als werkgever onder deze omstandigheden wordt verwacht en wat u van uw werknemers kunt verwachten.

Wat wordt er van u als werkgever verwacht?

Als werkgever heeft u een wettelijke zorgplicht om een veilige en gezonde werkomgeving te creëren voor uw werknemers. Dit betekent dat u hygiëne- en voorzorgsmaatregelen dient te treffen om waar mogelijk te voorkomen dat uw werknemers ziek worden, dan wel dat de ziekte zich onder uw werknemers verspreid. Hiertoe kunt u uw werknemers informeren over wat zij kunnen doen om besmetting te voorkomen. Zo kunt u hen stimuleren om regelmatig hun handen wassen, om bij verkoudheidsklachten en griep thuis te blijven, om afstand van elkaar en klanten te houden en om geen handen te schudden. Ook kunt u uw werknemers als voorzorgsmaatregel vragen om vanuit huis te werken (als dat mogelijk is) en kunt u zakenreizen uitstellen of annuleren.

Wat kunt u van uw werknemer verwachten?

In beginsel dienen uw werknemers zich te houden aan uw instructies. Dit betekent dat u uw werknemers kunt verplichten de hygiëne- en voorzorgsmaatregelen te volgen, thuis te werken en/of hun zakenreizen uit te stellen of te annuleren. Daarnaast zijn uw werknemers verplicht om u te informeren over zaken die de werkomgeving in gevaar kunnen brengen, zoals een ziek gezinslid die mogelijk het coronavirus heeft, of over een verblijf in een risicogebied. Dit biedt u de mogelijkheid om maatregelen te nemen, bijvoorbeeld door de werknemer te instrueren thuis te werken. Het instructierecht is wel begrensd. Zo mag u bijvoorbeeld niet verlangen dat een werknemer zijn of haar vakantie (privéaangelegenheid) annuleert. Het reizen door een werknemer naar een risicogebied, terwijl dit ingaat tegen het reisadvies van de lokale overheid, kan overigens wel invloed hebben op het recht op loondoorbetaling van de werknemer op het moment dat hij of zij besmet raakt.

Andere vragen…

Wij kunnen ons voorstellen dat u meer vragen heeft ten aanzien van het coronavirus, bijvoorbeeld of u verplicht bent om het loon van uw werknemers door te betalen bij ziekte of besmetting met het coronavirus of wat u kunt doen als u door het coronavirus onvoldoende of zelfs geen werk meer voor hen heeft. Het antwoord op deze vragen is sterk afhankelijk van de omstandigheden van het geval, zoals het eiland waarop u gevestigd bent, de sector waarin uw bedrijf opereert, wat u met uw werknemers (in hun arbeidsovereenkomst) bent overeengekomen en wat hierover is opgenomen in een eventueel handboek, bedrijfsreglement of collectieve arbeidsovereenkomst. Wij raden u daarom aan om met deze vragen contact met ons op te nemen, zodat we uw vragen kunnen beantwoorden en met u kunnen meedenken over mogelijke oplossingen op maat.

Let wel, wij zijn in dit artikel in zijn algemeenheid ingegaan op de vraag wat bij een corona-uitbraak van u en van uw werknemer verwacht kan worden. De arbeidsrechtelijke gevolgen kunnen evenwel per eiland en per geval verschillen.